Zaznacz stronę

abced

najważniejsze informacje o edukacji domowej w naszym liceum

Jak wyglądają formalności

Od lipca 2021 roku nie obowiązuje rejonizacja.
Nie ma także obowiązku przedstawiania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Na edukację domową można przejść w dowolnym momencie roku szkolnego. Zawsze wiąże się to z koniecznością zdawania egzaminów rocznych (także wtedy, gdy uczeń były klasyfikowany w pierwszym semestrze w trybie stacjonarnym).

Z

Pobierz dokumenty

Pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy. Jego skan lub wyraźne i czytelne zdjęcie wyślij na adres zapisy@szkolamaranatha.pl

Otrzymasz potwierdzenie otrzymania przez szkołę formularza, która oznacza rezerwację miejsca do czasu dopełnienia wszystkich formalności.

Z

Dostarcz wypełnione dokumenty do szkoły

Pobierz i wypełnij pozostałe dokumenty. Oryginał formularza, dokumentów oraz kopię świadectwa ukończenia poprzedniej klasy dostarcz w formie papierowej do szkoły (osobiście lub pocztą).

Z

Potwierdzenie przyjęcia

Z sekretariatu otrzymasz mailem potwierdzenie przyjęcia do szkoły. Jeżeli przepisujesz się z innej szkoły, pozostałe formalności zostaną przeprowadzone bez Twojego udziału.

Z

Zgoda na ED

Otrzymasz także na piśmie zgodę dyrektora szkoły na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą na cały etap edukacyjny.

Co uczeń w ed otrzymuje w naszej szkole

Edukacja domowa w LO Maranatha jest bezpłatna. Opłaty pobieramy za zajęcia dodatkowe w tygodniu (sobotnie comiesięczne zjazdy są bezpłatne) oraz na pokrycie kosztów udziału w wydarzeniach, jak wyjście do kina czy wycieczka.

Legitymacja szkolna

b

Świadectwo ukończenia klasy, świadectwo maturalne

Pomoce naukowe online

w

Konsultacje z nauczycielami

Możliwość udziału w spotkaniach i warsztatach

Jak wyglądają egzaminy klasyfikacyjne

Uczniowie w edukacji domowej zdają klasyfikacyjny egzamin roczny z każdego przedmiotu. Może się on odbyć w dowolnym momencie roku szkolnego, terminy zależą od wewnętrznych ustaleń szkoły. W LO Maranatha egzaminy z większości przedmiotów można zdawać co miesiąc po umówieniu się z nauczycielem. Wyjątkiem są przedmioty, do których podchodzi niewielka liczba uczniów, (np. tylko 1 klasa, przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa), w tym przypadku egzamin odbywa się w ustalonym z nauczycielem terminie.

W naszej szkole udostępniamy szczegółowe wytyczne do egzaminów, aby uczniowie nie mieli problemów z przygotowaniem się do nich. Najważniejsze jest dla nas to, by uczeń wykazał się tym, co umie, a nie został złapany na niewiedzy.

l

Część pisemna

Część pisemna może mieć różną formę, w zależności od przedmiotu. Uczniowie są o niej informowani z dużym wyprzedzeniem. Może to być test, wypowiedź lub inna praca pisemna, zestaw zadań do wykonania. Rozumiemy, że uczniowie mają różne tempo pracy, dlatego staramy się do niego dopasować.

v

Część ustna

Część ustna to 15 – 20 minut rozmowy z uczniem, który w tym czasie prezentuje to, czego się nauczył w ramach danego przedmiotu. Może to być wypowiedź, prezentacja lub projekt. Forma jest dowolna. W przypadku języków obcych, jest to rozmowa w podanym wcześniej zakresie. Na matematyce i informatyce odbywa się prezentacja wcześniej wykonanych zadań.

Jakie przedmioty obowiązują do egzaminów

Na liście nie znajdziesz niektórych przedmiotów, które są nauczane w szkołach, ponieważ nie są one obowiązkowe dla edukacji domowej.

Klasa 1

 • Język polski
 • Język angielski
 • Drugi język obcy
 • Matematyka
 • Biologia
 • Geografia
 • Historia
 • Informatyka
 • Chemia
 • Fizyka
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Plastyka
 • Dwa lub trzy rozszerzenia

Klasa 2

 • Język polski
 • Język angielski
 • Drugi język obcy
 • Matematyka
 • Biologia
 • Geografia
 • Historia
 • Informatyka
 • Chemia
 • Fizyka
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Dwa lub trzy rozszerzenia

Klasa  3 (LO 4-letnie)

 • Język polski
 • Język angielski
 • Drugi język obcy
 • Matematyka
 • Biologia
 • Geografia
 • Historia
 • Informatyka
 • Chemia
 • Fizyka
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Dwa lub trzy rozszerzenia

Klasa  3 (LO 3-letnie)

 • Język polski
 • Język obcy nowożytny
 • Drugi język obcy
 • Matematyka
 • Historia i społeczeństwo (jeśli nie wybrałeś rozszerzenia z historii)
 • Przyroda (jeśli nie wybrałeś rozszerzenia z biologii, geografii, chemii lub fizyki)
 • Od dwóch do czterech rozszrzeń

Przedmioty możliwe do realizacji w zakresie rozszrzonym: Język polski, Język obcy nowożytny, Filozofia, Historia, Wiedza o społeczeństwie, Geografia, Biologia, Chemia, Fizyka, Matematyka, Informatyka, Historia sztuki, Historia muzyki, Język łaciński i kultura antyczna

Matura

Egzamin maturalny jest egzaminem zewnętrznym, co oznacza, że szkoła przeprowadza go zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Jednak dokładamy wszelkich starań, by atmosfera była jak najmiej stresująca. Szczegóły dotyczące egzaminu można znaleźć na stronie CKE.gov.pl

Konkursy, olimpiady, osiągnięcia

Dzieci w edukacji domowej mogą brać udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych. Wystarczy zwrócić się do szkoły z wnioskiem o zgłoszenie ucznia do wybranego wydarzenia, jeżeli jest taki wymóg.

Jak planować naukę

Jeśli zaczynasz przygodę z ED, możesz potrzebować wsparcia w zaplanowaniu nauki na cały rok i wyznaczeniu priorytetów. Jeśli chcesz skorzystać z pomocy, napisz lub zadzwoń do szkoły i umów się na spotkanie z tutorem. Może się też przydać kilka poniższych wskazówek, jednak pamiętaj, że nie muszą być one odpowiednie dla każdego.

Nauka systematyczna

Przez cały rok systematycznie:

 • matematyka
 • język polski (czytanie, pisanie)
 • języki obce

W tym przypadku lepiej częściej i mniej niż dużo na raz. Egzamin w terminie np. kwiecień/maj.

Nauka intensywna

Kilka tygodni (zwykle 2-4) zagłębienia się w przedmiocie, a następnie zdanie egzaminu. Pozwala to objąć temat całościowo. Sprawdza się przy przedmiotach:

 • historia, wos, edb
 • biologia / przyroda, geografia
 • fizyka, chemia

Projekty

Polecamy tworzenie projektów, są bardzo skuteczne i angażujące. Taki tryb pracy sprawdzi się w przedmiotach informatyka, chemia, fizyka i właściwie w każdym innym. W naszej szkole są podstawą egzaminów ustnych.

Własna droga

Szkoła i oceny to nie wszystko. Szukaj swojej drogi, rozwijaj pasje i umiejętności. Zdobywaj doświadczenie, bierz udział w różnych inicjatywach, proponuj własne. Nie bój się próbować i popełniać błędów, a także prosić o pomoc lub wsparcie. Buduj wartościowe relacje.